Værdier

 

 

Vores værdigrundlag

Vi giver en god faglig behandling

Vi behandler alle patienter med respekt og værdihed

Vi yder særlig omsorg for de, der er mest syge og har mest behov for hjælp

Vi har plads til og respekt for individuelle behov

Vi taler med og ikke til patienterne

Vi respekterer forskellighed

Vi arbejder for forebyggelse af sygdom

 

Kun det bedste er godt nok til vores patienter.